Å være fòrvert.

Av og til ønsker jeg å sette ut en valp på fôr. Dette betyr at dere får en valp uten å betale for den.

Valpen bor hjemme hos dere, den blir sosialisert og et fullverdig familiemedlem.

I tillegg ønsker jeg at hunden skal ha et aktivt liv, gjerne i form av en hundesport.

Dersom hunden har god helse og er av en slik kvalitet at jeg finner det bra og avle på, vil jeg ha valper på den hjemme hos meg. Jeg ønsker at hundene er voksne før de skal ha valper, så første kull blir rundt tre års alder.

Da ordner jeg alt i forbindelse med parring, og får hunden hjem til meg ca. en uke før forventet nedkomst. Hunden må også bli hos meg så lenge valpene trenger det, ca. 8 uker etter fødsel.

Alle vanlige utgifter ved hundeholdet betales av Fòrverten, slikt som utstyr, fôr, forsikringer og vanlige veterinær kostnader. Alle helsesjekker i forbindelse med avl, betaler jeg.

Jeg blir stående som eiere fram til kontrakten er oppfylt. Da blir hunden omregistrert på deg.

Som fòrvert får du den valpen jeg anser som den beste i kullet. Den jeg tror har de kvalitetene jeg ønsker å ha med meg videre i mitt avlsarbeid.

Det er viktig at hunden kommer på besøk til meg, slik at den kjenner meg godt og mine hjemmeboende hunder, når den kommer for å få valper.

Jeg ønsker at du skal bo innenfor en radius av ca 10 mil/ 1,5 times kjøretur. Dette for å kunne ha tett oppfølging og kontakt med dere. En fôrkontrakt bygger på gjensidig tillitt, og jeg ønsker derfor å bli litt kjent i forkant av avtalen.